Ekonomické a účtovné poradenstvo

  • účtovné poradenstvo, komplexná kontrola účtovníctva
  • podnikové poradenstvo,
  • upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti postupov účtovania, zákona o účtovníctve,
  • vypracovanie podnikateľských zámerov,
  • spolupráca pri vypracovávaní ekonomických zámerov a podkladov pre získanie úverov