Daňové poradenstvo, dane a daňové priznania

 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH,
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ A- závislá činnosť, typ B- SZČO,
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby pracujúce dlhodobo v zahraničí,
 • vyhotovenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb,
 • vypracovanie ostatných typov daňových priznaní- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností,
 • optimalizácia základu dane s cieľom minimalizovať výšku daňovej povinnosti klienta,
 • daňové poradenstvo- vypracovanie stanovísk k daňovým problémom klienta,
 • daňové poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania,
 • previerky daní – kontroly správnosti daňového priznania vypracovaného klientom (DPH, daň z príjmu, ostatné dane …).
 • Registrácia klienta za platiteľa DPH, príprava podkladov
 • Zastupovanie klienta v daňovom konaní
 • DAŇOVÝ AUDIT

Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

Daňový poradca, resp. asistenti daňového poradcu zabezpečia získanie zaplatenej DPH z 28 krajin Európskej Únie, zo Švajčiarska a Nórska. Zároveň sa postarajú o úplnú správu žiadostí klienta o vratku DPH a budú s ním spolupracovať až do jej vrátenia, tak že pripravia všetky potrebné dokumenty a vrátenie príslušnej dane vyriešia v komplexnosti. Klient sa tak nemusí zaťažovať žiadnymi zložitými postupmi.

Spoločnosti môžu vo väčšine krajím žiadať o vrátenie DPH z nasledovných nákladov:

 • ubytovanie,
 • návšteva alebo účasť na veľtrhu, konferencii a iných podujatiach,
 • semináre,
 • taxi služby,
 • prenájom auta,
 • stravovanie,
 • náklady na reklamu,
 • služby.