Spoločnosť Cor consult, s.r.o. vznikla v roku 1999. Od tej doby sa venuje poskytovaniu ekonomického poradenstva, vedeniu účtovníctva, spracovaniu daňových priznaní, poskytovaniu  personálnych služieb a vedeniu mzdovej agendy. Zároveň svojím klientom zabezpečuje základné právne služby, daňové poradenstvo, účtovný a ekonomický audit.

Služby v súčasnej dobe poskytuje prostredníctvom štrnástich interných a troch externých spolupracovníkov, právnika a daňového poradcu v mieste svojho sidla a účtovných kancelárií. V prípade  individuálnych požiadaviek klientov aj na miestach na to určených svojimi klientami, najčastejšie v ich obchodných priestoroch.

Od svojho vzniku poskytuje účtovné, personálne, poradenské a daňové služby klientom z územia celého Slovenska, zo svojho sídla v Dolnom Kubíne a kancelárií v Bratislave, Ružomberku a Trstenej.

Daňové konzultácie a zastupovanie na daňovom úrade zabezpečuje konateľka – daňový poradca, resp. jej asistenti. Prostredníctvom svojho právnika spoločnosť zabezpečuje pre svojich klientov  základné právne služby.

Ku klientom spoločnosti patrí v súčanosti cca 150 tuzemských podnikateľských subjektov vo všetkých odvetviach NH, neziskové a rozpočtové organizácie so sídlom a miestom podnikania na území celej Slovenskej republiky, a zahraničných subjektov registrovaných na území Slovenska podnikajúcich prostredníctvom stálych prevádzkární.

Referencie klientov, potvrdzujúce skúsenosti, prax a kvalitu práce celého kolektívu spoločnosti sú v záujme ochrany záujmov klientov súčasťou osobnej komunikácie záujemcov a budú predložené na požiadanie.

home