Právne poradenstvo

Prostredníctvom interného advokáta spoločnosť zabezpečí právne poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

  • obchodné právo
  • daňové právo
  • pracovné právo
  • Právne audity (due diligence)
  • Zakladanie Offshore spoločností