Daň z motorových vozidiel – súhrn noviniek17. 02. 2016

Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie a v januári 2016 podávali daňové priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel, je platných  niekoľko noviniek. Podstatnými zmenami pre daňovníkov je zjednotenie sadzieb dane pre celé Slovensko, zmena miestnej príslušnosti a zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú daňovníci platiť daň z motorových vozidiel. Ročné sadzby dane sú […]

viac…

Od 1.1.2015 je účinná Novela zákona č. 371/2014 Z.z. o dani z pridanej hodnoty14. 09. 2015

Novela č. 371/2014 Z.z.  mení  a  dopĺňa s platnosťou od 1.1.2015 Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v nasledujúcich ustanoveniach     1.  Daňová uznateľnosť nákladov na majetok používaný na súkromné účely aj podnikanie V médiách intenzívne diskutované úpravy týkajúce sa nákladov súvisiacich s majetkom používaným na súkromné účely nakoniec až také prevratné zmeny neprinášajú. Daňové úrady mohli aj […]

viac…